ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประเภท Hide&Seek 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐชานนท์ มณฑีรรัตน์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,21:18   อ่าน 1089 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชื่อนักเรียน : นายพณพท ใจกล้า
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,12:32   อ่าน 1269 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชื่อนักเรียน : นายเศรษฐพล อรุณศิริโชค
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:08   อ่าน 1095 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชื่อนักเรียน : นายกิตติทัต สุขผล
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:07   อ่าน 1582 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชื่อนักเรียน : นายวศิน เศรษฐโชดึก
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:07   อ่าน 1341 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา QUAD ROTOR รางวัลชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายอภิวัฒน์ ยืนยง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:04   อ่าน 1079 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา QUAD ROTOR รางวัลชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายภูริชญา ธุวะชาวสวน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:03   อ่าน 1229 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา QUAD ROTOR รางวัลชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายชินวัฒน์ ไชยสุริยะศักดิ์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:02   อ่าน 1112 ครั้ง