ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 6) 30 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว (อ่าน 29) 25 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ (อ่าน 61) 10 ม.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 77) 28 ธ.ค. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 65) 28 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 125) 09 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว (อ่าน 123) 07 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 132) 30 พ.ย. 65
ประกาศปลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 109) 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 119) 28 พ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 179) 23 พ.ย. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 128) 21 พ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 142) 17 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 109) 15 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 126) 10 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ (อ่าน 125) 10 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 264) 31 ต.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 167) 28 ต.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) . (อ่าน 184) 28 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 202) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 207) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 302) 25 ต.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 255) 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 224) 18 ต.ค. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 180) 13 ต.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 168) 13 ต.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 133) 13 ต.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 299) 11 ต.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 183) 05 ต.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 242) 15 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 291) 10 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 247) 08 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 233) 03 ส.ค. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 243) 27 ก.ค. 65
ประกาศไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 258) 26 ก.ค. 65
ประกาศปลสอบคัดเลือกเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 266) 26 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาจีน (อ่าน 292) 21 ก.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 260) 19 ก.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 260) 12 ก.ค. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 173) 11 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 230) 07 ก.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 230) 07 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 283) 29 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 252) 25 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 260) 21 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 226) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 245) 08 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 270) 06 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 236) 06 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกภาษาไทย (อ่าน 286) 24 พ.ค. 65