ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล (อ่าน 848) 21 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 208) 19 ก.พ. 67
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 166) 06 ก.พ. 67
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 197) 03 ม.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 212) 28 ธ.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 157) 22 ธ.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 262) 14 ธ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 175) 14 ธ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 153) 14 ธ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 180) 13 ธ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 117) 13 ธ.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 142) 06 ธ.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 134) 04 ธ.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 67) 29 พ.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 50) 29 พ.ย. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 101) 27 พ.ย. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 119) 21 พ.ย. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 62) 21 พ.ย. 66
ขกยกเลิกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 63) 20 พ.ย. 66
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 88) 17 พ.ย. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาเกาหลี (อ่าน 99) 17 พ.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 35) 17 พ.ย. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 40) 16 พ.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 40) 16 พ.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 95) 07 พ.ย. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (อ่าน 123) 04 พ.ย. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาเกาหลี (อ่าน 125) 03 พ.ย. 66
ประกาศผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 97) 02 พ.ย. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 67) 02 พ.ย. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 70) 30 ต.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 72) 26 ต.ค. 66
ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 115) 26 ต.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 172) 20 ต.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 146) 19 ต.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 146) 19 ต.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 149) 17 ต.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 89) 13 ต.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 126) 06 ต.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 180) 04 ต.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 206) 01 ก.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 163) 30 ส.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 241) 16 ส.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 100) 15 ส.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 123) 11 ส.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 131) 03 ส.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 136) 29 ก.ค. 66
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 74) 29 ก.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 92) 26 ก.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 80) 24 ก.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 66) 14 ก.ค. 66