ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 11) 29 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 89) 19 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 87) 17 พ.ค. 66
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 89) 04 พ.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 178) 03 พ.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 144) 03 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 110) 02 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 161) 24 เม.ย. 66
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 116) 19 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว (อ่าน 144) 18 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว (อ่าน 137) 10 เม.ย. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 198) 01 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว (อ่าน 140) 29 มี.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 159) 28 มี.ค. 66
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 120) 28 มี.ค. 66
ประกาศเผยเเพร่หนังสือเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 150) 21 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 211) 10 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 220) 07 มี.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 248) 21 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 243) 30 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว (อ่าน 282) 25 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ (อ่าน 282) 10 ม.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 293) 28 ธ.ค. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 257) 28 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 329) 09 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว (อ่าน 330) 07 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 287) 30 พ.ย. 65
ประกาศปลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 262) 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 262) 28 พ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 292) 23 พ.ย. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 231) 21 พ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 231) 17 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 208) 15 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 221) 10 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ (อ่าน 227) 10 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 368) 31 ต.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 263) 28 ต.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) . (อ่าน 290) 28 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 305) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 298) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 393) 25 ต.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 353) 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 313) 18 ต.ค. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 268) 13 ต.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 259) 13 ต.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 218) 13 ต.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 385) 11 ต.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 276) 05 ต.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 342) 15 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 408) 10 ส.ค. 65